Adatszolgáltatási időpontok

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

 

Felszíni vizek terheléséről szóló adatszolgáltatási kötelezettség

VAL és VÉL adatlap

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet bevezette a szennyvíz és használtvíz kibocsátás (továbbiakban: szennyvíz) önellenőrzésének intézményrendszerét.  A Kormányrendelet 27. § -a szabályozza részletesen, hogy közcsatornába bocsátás illetve közvetlenül felszíni befogadóba történő szennyvíz bevezetés során ki az aki önellenőrzésre kötelezett.

A kormányrendelet 30. §-a - összhangban a használt -és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 17.§-val - írja elő, hogy az önellenőrzésre kötelezett kibocsátó köteles a szennyvíz kibocsátási jellemzőiről és a technológiai folyamatok üzemviteléről adatot szolgáltatni - 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerinti adatlapokat kitölteni - és évente összefoglaló jelentést készíteni.
Az adatlapokat első ízben 2006. január 31-ig kell benyújtani a 2004. évre vonatkozó adatokkal.
A vízminőség-védelmi alapbejelentést (VAL lapok) csak az abban szereplő jellemzők változása esetén kell ismételten beküldeni a vízminőség-védelmi éves bejelentéssel (VÉL lapok) együtt a tárgy évet követő március 31-ig.

 

 


websas.hu