Természetvédelem

  Természetvédelmi Hivatal
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
2008. évi LIII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény módosításának kihirdetéséről
2003. évi XXXIII. törvény az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi megállapodás kihirdetéséről
2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
1996. évi LIV. törvény az erdőről és az erdő védelméről
1995. évi XCIII. törvény a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról
1995. évi LXXXI. törvény a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről
1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről
1986. évi 6. törvényerejű rendelet a Bonnban, az 1979. évi június hó 23. napján kelt, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
1985. évi 21. törvényerejű rendelet a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról
276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról
4/2000. (I. 21.) Korm. rendelet a természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról
166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásokról
67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról
33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról
26/2008. (X. 22.) KvVM rendelet a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet bővítéséről
14/2008. (VI. 3.) KvVM rendelet az Erdőtelki-égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről
3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
134/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Kiskunsági Nemzeti Park védettségének fenntartásáról
131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról
128/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet az Erdőtelki-égerláp természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Bükki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról
86/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Zádor híd környéke természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
79/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Tiszaigari arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
59/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról
48/2007. (X. 18.) KvVM rendelet az Erdőteleki arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról
7/2007. (III. 22.) KvVM rendelet a magyarországi bioszféra-rezervátumokról
4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról
12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet a fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól
2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről
3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól
21/2000. (VIII. 31.) KöM rendelet a Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről
9/2000. (V. 19.) KöM rendelet a Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról
15/2000. (VI. 26.) KöM rendelet a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról
19/1998. (VI. 25.) KTM rendelet a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet létesítéséről
34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről
33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet a polgári természetőrökről
19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről
14/1997. (V. 28.) KTM rendelet  a nemzeti parkok területének övezeti kategóriákba való besorolásáról
3/1997. (I. 8.) KTM rendelet a Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről
9/1993. (III. 9.) KTM rendelet a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről
7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról  ( A joganyag hatályos, de nem szerepel a www.magyarorszag.hu jogtárban. Kérjük, hogy keresse meg egy másik on-line jogtárban! )
9/2008. (K. V. Ért. 8.) KvVM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv dokumentációjának elkészítéséről  ( A joganyag hatályos, de nem szerepel a www.magyarorszag.hu jogtárban. Kérjük, hogy keresse meg egy másik on-line jogtárban! Opten )
8006/2001. (MK 156.) KöM tájékoztató  a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva védett szikes tavak jegyzékéről
8005/2001. (MK 156.) KöM tájékoztató a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva védett lápok jegyzékéről
   

websas.hu